GDPR

Formålet med Persondataforordningen (GDPR) er at understøtte det digitale marked ved at implementere et ensartet regelsæt i hele EU.

Desuden skal forordningen styrke de registreredes rettigheder ved at give dem større kontrol over egne data. Persondataforordningen gælder for alle, der behandler persondata, herunder virksomheder med website og/eller webshop, der registrerer oplysninger omkring deres medarbejdere.

Den nye Persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018, og hermed blev kravene for virksomheder, der opbevarer personoplysninger, skærpede.

Er persondatakravene ikke opfyldt, vil det kunne afstedkomme uhyrlige bøder.

SideWalk tager hånd om din GDPR

GDPR kan for mange virke uoverskueligt, og som det første er det vigtigt at din virksomhed får klarlagt hvorledes personoplysninger behandles internt.

Med vores løsning er du sikret, at alle involverede har overblik over kommende opgaver og deadlines, der skal overholdes.

Ligeledes får alle involverede en bedre forståelse af hvor deres nuværende opgaver hører til i den overordnede proces med at sikre opfyldelse af forordningens krav.

Det er muligt at generere parameterspecifikke rapporter samt at opsætte regler for automatisk opfølgning på opgaver og processer, hvilket alt sammen sker i et visuelt og overskueligt layout, der blandt andet indeholder en risikovurdering og giver advarsler.

Dette giver din virksomhed mulighed for at dokumentere og overvåge status på din virksomheds overholdelse af forordningen.

GDPR-Services-SideWalk

Sådan arbejder vi

1.
Afklaring

2.
Analyse

3.
Produktion

4.
Drift

Cybersikkerhed-GDPR-Services-SideWalk

Vores GDPR løsning har et intuitivt og brugervenligt design, der sikrer, at alle involverede medarbejdere, uanset kendskab til kravene i forordningen, kan bidrage til at sikre, at din virksomheds behandling af personoplysninger lever op til kravene i forordningen – og at den forbliver lovlig.

Indholdet og strukturen i vores GDPR løsning er udviklet, så både små og store virksomheder bliver hjulpet på vej med en klar og struktureret proces for, hvordan det sikres, at persondataforordningens krav overholdes.

Er kravene for GDPR i orden i din webløsning?

Lad os gå din webløsning igennem for dig. Vi sørger for at din GDPR overholdes efter alle de nye krav.

Kontakt os på tlf. 71 96 10 66 eller skriv en mail til info@side-walk.dk.

Skal vi hjælpe dig med GDPR?

Kontakt Ronny og få styr på GDPR i din webløsning. Det betaler sig!

Ronny Dohm-SideWalk
Luk menu

Kontakt