Cookies & GDPR

Persondataforordningen har en betydning for din virksomhed, hvis du har en hjemmeside og/eller webshop, der på den ene eller anden måde registrerer personoplysninger. SideWalk kan hjælpe dig med GDPR, så du undgår bøder.

SideWalk tager hånd om din GDPR

GDPR kan for mange virke uoverskueligt, og som det første er det vigtigt, at din virksomhed får klarlagt, hvorledes personoplysninger behandles internt. Med vores løsning er du sikret, at alle involverede har overblik over kommende opgaver og deadlines, der skal overholdes.

Ligeledes får alle involverede en bedre forståelse af forordningens krav. Det er muligt at generere parameterspecifikke rapporter samt at opsætte regler for automatisk opfølgning på opgaver og processer, hvilket alt sammen sker i et visuelt og overskueligt layout, der bl.a. indeholder en risikovurdering og giver advarsler. Dette giver din virksomhed mulighed for at dokumentere og overvåge status på din virksomheds overholdelse af forordningen.

Vores GDPR-løsning har et intuitivt og brugervenligt design, der sikrer, at alle involverede medarbejdere, uanset kendskab til kravene i forordningen, kan bidrage til at sikre, at din virksomheds behandling af personoplysninger lever op til kravene i forordningen – og at jeres persondatahåndtering forbliver lovlig.

Indholdet og strukturen i vores GDPR-løsning er udviklet, så både små og store virksomheder bliver hjulpet på vej med en klar og struktureret proces for, hvordan det sikres, at persondataforordningens krav overholdes.

GDPR Services SideWalk
Cybersikkerhed-GDPR-Services-SideWalk

GDPR - hvad og hvorfor?

GDPR står for General Data Protection Regulation – det, der på dansk hedder Persondataforodningen. Den nye Persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018, og hermed blev kravene for virksomheder, der opbevarer personoplysninger, skærpede. Er persondatakravene ikke opfyldt, vil det kunne afstedkomme uhyrlige bøder.

Formålet med Persondataforordningen er at understøtte det digitale marked ved at implementere et ensartet regelsæt i hele EU.

Desuden skal forordningen styrke de registrerede rettigheder ved at give dem større kontrol over egne data. Persondataforordningen gælder for alle, der behandler persondata, herunder virksomheder med website og/eller webshop, der registrerer oplysninger omkring deres medarbejdere.